BANKIE
Privacy Policy
Verzoek tot inzage van Persoonsgegevens

Voordat Bankie B.V. je inzageverzoek in behandeling neemt, zal Bankie B.V. controleren wie je bent. Bankie B.V. kan vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.


Antwoord op inzageverzoek:

Bankie B.V. kan op verschillende manieren voldoen aan je inzageverzoek. Het overzicht van gegevens dat je krijgt bestaat in ieder geval uit:

• Het doel waarvoor Bankie B.V. gegevens gebruikt

• Welke soorten gegevens Bankie B.V. voor dit doel gebruikt

• Welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen

• Hoe Bankie B.V. aan de gegevens is gekomen


Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens is op te vragen via info@bankie.nu

Bankie B.V. is verplicht binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek.


Doelmatigheid gegevensverwerking


Personen die eerder de Bankie B.V. optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om de doelmatigheid van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen waarvoor gegevens ingezet worden.

Bankie B.V. verzamelt en verwerkt volgende gegevens voor onderstaande doelmatigheid:


Naam: voor het persoonlijk maken van communicatie

Adres: voor het toesturen van diensten of services

Postcode : voor het toesturen van diensten of services

Woonplaats & land: voor het toesturen van diensten of services

Geslacht: voor het aanbieden van gepaste content en aanbiedingen

Leeftijd & geboortedatum: voor het controleren & toepassen van wettelijk bepaalde regels als toegang, drank, content

e-Mail: voor het versturen van aanbiedingen, offertes, nieuwsbrieven


De hier weergegeven verklaringen zijn slechts voorbeelden.


Volgens de AVG is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden, tenzij er een uitzondering op van toepassing is (art. 9 AVG). Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Bankie B.V. verklaart gegevens die onder bijzonder vallen niet te verwerken.


https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/gegevensbescherming-en-de-avg/verwerken-van-persoonsgegevens/


Vragen over doelmatigheid van je gegevens mail info@bankie.nu


Recht op correctie, data-portatie en/of verwijdering

Personen die eerder de Bankie B.V. optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om correctie en/of data-portatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te porteren of af te schermen.

Dit kan als persoonsgegevens aantoonbaar feitelijk onjuist, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor Bankie B.V. ze heeft verzameld of in strijd met de wet worden gebruikt. Ook bij het overstappen naar een andere gelijke dienstverlener kan eigen persoonsdata opgevraagd worden voor data-portatie.


Een verzoek kan ingediend worden via info@bankie.nu met duidelijke vermelding van naam, adres, datum en wijze van registratie en via welk kanaal dat heeft plaatsgevonden plus de reden van het verzoek tot verwijdering of aanpassing. Bankie B.V. zal binnen 4 weken reageren op het verzoek.